HULST - HALSTEREN - MELISKERKE
info@het-ros.nl
DIENSTEN
TEAM
NIEUWS
CONTACT
Tips & nieuws.

03 april 2019

Wijzigingen voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting

Er gebeurt veel op het gebied van de vennootschapsbelasting. De tarieven verlagen en er wijzigt een en ander op het gebied van vastgoed en de voorwaartse verliesrekening. We lichten hieronder een drietal thema's uit met betrekking tot de wijzigingen van de vennootschapsbelasting. 

Afschrijving panden

Een pand in eigen gebruik mocht tot 1 januari 2019 tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven worden. Er was tot nu toe geen verschil tussen ondernemingen die inkomstenbelasting over de winst betalen (bijvoorbeeld eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma) en ondernemingen die vennootschapsbelasting over de winst betalen (bijvoorbeeld BV’s, NV’s). Voor de ondernemingen met vennootschapsbelasting mag vanaf 1 januari 2019 nog maar tot 100% van de WOZ-waarde afgeschreven worden. Er is een uitzondering gemaakt voor gebouwen in eigen gebruik die voor 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen, maar nog geen 3 volledige jaren zijn afgeschreven. In de praktijk zal het vaak zo zijn dat de eerste jaren 100% van de WOZ-waarde in de eerste jaren nog niet bereikt is, omdat panden doorgaans boven de WOZ-waarde worden aangeschaft.

Beperking voorwaartse verliesverrekening

Voor de verliesverrekening was er al een verschil tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. In de vennootschapsbelasting was de carry back (verlies verrekenen met winsten uit het verleden) al beperkt tot 1 jaar (in plaats van 3 jaar in de inkomstenbelasting). Nu gaat de voorwaartse verliesverrekening naar 6 jaar in plaats van 9 jaar. De verliezen die in 2019 worden gemaakt, blijven dus maar tot 2025 verrekenbaar (en niet meer tot 2028).

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting

In de periode 2019-2021 worden de tarieven voor de vennootschapsbelasting stapsgewijs teruggebracht. Naar aanleiding van het besluit om de dividendbelasting niet af te schaffen, heeft het kabinet besloten de tarieven verder te verlagen.

Per 1 januari 2019 is het tarief van de vennootschapsbelasting van 20% naar 19% gedaald voor de eerste schijf tot € 200.000,- winst. Boven de € 200.000,- blijft het tarief 25%. De komende jaren zakt het tarief verder. In 2020 wordt het 16,5%, en de tweede tariefschijf gaat naar 22,55%. In 2021 gaat het tarief naar 15%, respectievelijk 20,5%.

Hoewel dus het aanmerkelijk belang tarief omhoog gaat, zakt het tarief van de vennootschapsbelasting. Van de winst blijft er dus een hoger nettobedrag over, maar het is vanaf 2020 duurder om het uit te keren.

We geven een voorbeeld. Stel: je hebt € 100.000,- winst voor belasting gehaald in uw BV. Je besluit de winst na belasting volledig uit te keren als dividend. Wat houd je daar netto van over?

Noot Yvonne
Voorbeeld tabel - krijg ik er niet goed in.

Vaak is het natuurlijk wel zo dat er pas later dividend uitgekeerd wordt - dus over winsten waarover nog 20% vennootschapsbelasting is betaald. Daarover moet dan in 2021 ook gewoon 26,9% belasting betaald worden. Dus voor degenen die overwegen dividend uit te keren over overige reserves die nu uitkeerbaar zijn: nu doen, niet meer uitstellen.Uit de tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting volgt natuurlijk ook dat de kosten die je in 2019 kunt maken, leiden tot een grotere aftrekpost dan wanneer de kosten opgeschoven worden naar 2020.

Vragen?

Neem contact op met Annelie Hamelink, annelie@het-ros.nl

© Copyright Het Ros Beiaard - All rights reserved