HULST - HALSTEREN - MELISKERKE
info@het-ros.nl
DIENSTEN
TEAM
NIEUWS
CONTACT
Tips & nieuws.

04 april 2019

Aandacht voor de rekening-courant

De Belastingdienst gaat meer aandacht schenken aan de hoogte van de rekening-courantschuld van de directeur-grootaandeelhouder aan de BV. Heb je meer dan jouw nettosalaris opgenomen uit de BV voor (bijvoorbeeld) consumptieve doeleinden, dan heb je geleend van jouw BV. 

Rekening-courantovereenkomst

Met een rekening-courantovereenkomst heb je ervoor gezorgd dat de voorwaarden voor dit ‘krediet’ zijn vastgelegd. Voor de klanten waarvan deze overeenkomst nog in het dossier ontbrak, hebben wij afgelopen jaar actie ondernomen. Wij hebben een voorstel voor een rekening-courant-overeenkomst bezorgd. Als je hier van gebruik hebt gemaakt, heb je de voorwaarden van jouw rekening-courant vastgelegd. 

Een lening / krediet moet worden afgelost. De hoogte van de rekening-courant is natuurlijk wel van doorslaggevend belang bij de vraag of de rekening-courantovereenkomst wel voldoende is. De Belastingdienst richt zich op situaties wanneer er meer dan € 500.000,- door jouw BV aan jou is uitgeleend. Waarschijnlijk worden de leningen voor de eigen woning die jouw BV aan jou heeft verstrekt nog buiten het besluit gehouden. Heb je meer dan dat bedrag opgenomen, dan stellen ze dat je dividend hebt opgenomen en (dus) moet je aanmerkelijk-belangbelasting gaan betalen.

Let op!

De Belastingdienst zal ook kijken naar de verhouding brutoloon en de hoogte van de rekening-courant. De precieze verhouding is niet bekend. Maar is er bijvoorbeeld meer dan 10x jouw bruto-jaarsalaris opgenomen als lening, dan gaat men er van uit dat je de lening niet kunt terugbetalen en dat je ook dan dividend hebt opgenomen.

Onder controle

Hoe een en ander gaat verlopen, weten we op dit moment nog niet. Maar met een aanmerkelijk-belangtarief dat omhoog gaat, is het zaak dat je zorgt dat jouw rekening-courant onder controle is. 

Vragen?

Neem contact op met Annelie Hamelink, annelie@het-ros.nl

© Copyright Het Ros Beiaard - All rights reserved